NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON

NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON

THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON Kính gửi : Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố –         Phòng giáo dục mầm non –         Các phòng giáo dục các huyện, quận, thành phố,cá nhân có nhu cầu: – Căn cứ công văn số 92/TT-ĐHSPHN ngày 17/03/2014 Của Trường Đại học Sư phạm  về việc phối hợp, đặt lớp Đào tạo bồi dưỡng Chứng chỉ Nghiệp vụ…

Xem thêm