Bồi dưỡng nghiệp vụ làm công tác thiết bị trường học

Bồi dưỡng nghiệp vụ làm công tác thiết bị trường học

Công ty CP Giáo dục Việt Nam phối kết hợp với trường ĐH Sư phạm Hà Nội tuyển sinh khóa học Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thiết bị Trường học : BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LÀM CÔNG TÁC THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC Công ty CP Giáo dục Việt Nam phối kết hợp với trường ĐH Sư phạm Hà Nội  tuyển sinh khóa học Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thiết bị Trường học :      Đối tượng bồi…

Xem thêm