KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP

KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP

KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ Đối Tượng Học :dành cho đối tượng đã học về kế toán tổng hợp thực tế cho sinh viên sắp và mới ra trường chuyên ngành kế toán – kinh tế nhưng thiếu kinh nghiệm làm việc thực tế I. Mục tiêu khóa học kế toán tổng hợp chuyên sâu : – Khóa học kế toán tổng hợp thực tế cho sinh viên sắp và mới ra trường chuyên ngành…

Xem thêm

NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG.

NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG.

NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG Đối tượng:        – Sinh viên của các trường ĐH, CĐ, TC và các cá nhân có nhu cầu thi tuyển và làm việc tại các ngân hàng. Mục tiêu: – Sau khi hoàn thành khoá học, học viên có thể nắm bắt được cơ bản và có khả năng thực hiện hiệu quả các nghiệp vụ tín dụng tại các ngân hàng thương mại. Trang bị kiến thức cơ bản…

Xem thêm

NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TP HÀ NỘI   CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, năm 2016   THÔNG BÁO TUYỂN SINH  LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP  Kính gửi:  Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa đào tạo Nghiệp vụ Kế Toán Trưởng.    Căn cứ Thông tư…

Xem thêm

khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan điện tử

khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan điện tử

CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM Số: 01-2016/TBTS-GDVN V/v: Mở khóa đào tạo nghiệp vụ Khai hải quan điện tử         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   TP HCM, ngày … tháng 03  năm 2016     Kính gửi: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan điện tử và thi cấp chứng chỉ…

Xem thêm

NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TỔNG HỢP CƠ BẢN

NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TỔNG HỢP CƠ BẢN

  ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH ( dành cho đối tượng chưa học hoặc quên kiến thức về kế toán tổng hợp) I. ĐỐI TƯỢNG HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP : – Học viên chưa học gì về kế toán nay muốn làm kế toán tổng hợp – Đã học về kế toán nhưng kiến thức quên gần hết – Mọi cá nhân có nhu cầu muốn trang bị nghiệp vụ kế toán…

Xem thêm