NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON

Kính gửi : Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố

–         Phòng giáo dục mầm non

–         Các phòng giáo dục các huyện, quận, thành phố,cá nhân có nhu cầu:

– Căn cứ công văn số 92/TT-ĐHSPHN ngày 17/03/2014 Của Trường Đại học Sư phạm  về việc phối hợp, đặt lớp Đào tạo bồi dưỡng Chứng chỉ Nghiệp vụ quản lý trường mầm non tại Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam.

– Căn cứ vào  nhu cầu thực tế của cán bộ quản lý, giáo viên đang công tác tại các Trường…trên toàn quốc.

Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục.Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý trường Mầm non như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON LÀ :

Cán bộ quản lý phòng mầm non các cơ sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, quận thành phố,cán bộ quản lý, giáo viên đang công tác tại các trường Mầm non và nguồn chưa có chứng chỉ quản lý

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON:

(Học Theo chương trình ban hành tại quyết định số 382/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2012)

Sau khi hoàn thành khóa học, những học viên đạt yêu cầu được trường Đại học Sư phạm cấp chứng chỉ Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý trường Mầm non.

     III. HỌC PHÍ & THỜI GIAN HỌC NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON:

Học phí: 3.000 000đ/ học viên

  • Lớp chứng Chỉ quản lý giáo dục mầm non,2 tháng, 3000.0000
  1. HỒ SƠ BAO GỒM:
  2. Phiếu đăng ký học (Theo mẫu ) gửi kèm theo Thông báo;
  3. Bản sao Giấy khai sinh có công chứng;Bằng TN Đại học phô tô công chứng, CMT phô tô, 02 ảnh 3×4.
  4. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
  5. Thời gian: Thời gian học 02 tháng
  6. Địa điểm học: Hồ Chí Minh,Hà Nội,Đà Nẵng,Nha Trang,Cần Thơ và các tỉnh thành.
  7. Nộp hồ sơ và chi tiết cụ thể xin liên hệ  tại đây :http://daotaonhanh.edu.vn/lien-he/:
  8. sư phạm mầm non

THAM KHẢO THÊM NỘI DUNG KHÓA GIÁO DỤC MÂM NON TẠI ĐÂY !.

Đăng ký học theo mẫu dưới đây!

Fields marked with an * are required

 

 

 

 

(Visited 197 times, 1 visits today)