Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy

Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy

– Cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành; – Người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với các chất nguy hiểm về cháy, nổ; KHÓA ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY   – Căn cứ nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị…

Xem thêm