Khóa học chứng nhận giảng viên an toàn vệ sinh lao động

Khóa học chứng nhận giảng viên an toàn vệ sinh lao động

Được sự cho phép của Cục An toàn lao động – Bộ lao động TB&XH Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam tổ chức mở lớp THÔNG BÁO MỞ LỚP HUẤN LUYỆN Khóa học chứng nhận giảng viên an toàn vệ sinh lao động (Cấp Giấy Chứng nhận Giảng viên của Cục An toàn lao động – Bộ LĐTB&XH) Kính gửi :  BAN LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP CÓ NHU CẦU Căn cứ…

Xem thêm