Thẻ an toàn lao động

Thẻ an toàn lao động

ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 3 I.Thẻ an toàn lao động đối với người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. II.Nội dung học của nhóm 3: a)…

Xem thêm