Khóa học an toàn lao động nhóm 2

Khóa học an toàn lao động nhóm 2

ĐỐI TƯỢNG KHÓA HỌC HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 2 I.Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: a) Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở; b) Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc. II.Nội dung khóa học an toàn lao động nhóm 2: a) Hệ thống chính…

Xem thêm