khóa học an toàn lao động nhóm 1

khóa học an toàn lao động nhóm 1

I. ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 1  1.Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc c phân xưởng hoặc tương đương; b) Cấp phó của người đứng đầu theo quy định…

Xem thêm