DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT

DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT

DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG   (Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội)   Lắp ráp, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, tháo dỡ, kiểm tra, giám sát hoạt động máy, thiết bị theo Danh…

Xem thêm

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP  HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG,VỆ SINH LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP. CẤP CHỨNG NHẬN,THẺ AN TOÀN  TRÊN TOÀN QUỐC. Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều chỉnh của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. Nhằm…

Xem thêm

Khóa học chứng nhận giảng viên an toàn vệ sinh lao động

Khóa học chứng nhận giảng viên an toàn vệ sinh lao động

Được sự cho phép của Cục An toàn lao động – Bộ lao động TB&XH Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam tổ chức mở lớp THÔNG BÁO MỞ LỚP HUẤN LUYỆN Khóa học chứng nhận giảng viên an toàn vệ sinh lao động (Cấp Giấy Chứng nhận Giảng viên của Cục An toàn lao động – Bộ LĐTB&XH) Kính gửi :  BAN LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP CÓ NHU CẦU Căn cứ…

Xem thêm

Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy

Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy

– Cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành; – Người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với các chất nguy hiểm về cháy, nổ; KHÓA ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY   – Căn cứ nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị…

Xem thêm

khóa học an toàn lao động nhóm 1

khóa học an toàn lao động nhóm 1

I. ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 1  1.Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc c phân xưởng hoặc tương đương; b) Cấp phó của người đứng đầu theo quy định…

Xem thêm

Khóa học an toàn lao động nhóm 2

Khóa học an toàn lao động nhóm 2

ĐỐI TƯỢNG KHÓA HỌC HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 2 I.Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: a) Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở; b) Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc. II.Nội dung khóa học an toàn lao động nhóm 2: a) Hệ thống chính…

Xem thêm

Thẻ an toàn lao động

Thẻ an toàn lao động

ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 3 I.Thẻ an toàn lao động đối với người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. II.Nội dung học của nhóm 3: a)…

Xem thêm

Khóa học an toàn lao động nhóm 4

Khóa học an toàn lao động nhóm 4

NHÓM 4  I. ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG Người lao động không thuộc nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3. (bao gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động). II. CHỨNG NHẬN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 4 : Kết quả huấn luyện…

Xem thêm